skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 987473304
Saksnummer 19-104388KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.09.2019
Klokken 13:45
Frist dag 09.07.2019
Anmeldelse av krav 09.08.2019
Konkursåpning 09.07.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search