Skip to content
Bobestyrer Angeline Haraldsen Riis
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 918 441 034
Saksnummer 21-136605KON-TSRO/TEGE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.11.2021
Klokken 10:00
Frist dag 27.09.2021
Anmeldelse av krav 03.11.2021
Konkursåpning 29.09.2021
Back To Top
Search