skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919344717
Saksnummer 18-047435KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 14.05.2018
Klokken 14:30
Frist dag 22.03.2018
Anmeldelse av krav 23.04.2018
Konkursåpning 22.03.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search