skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916721242
Saksnummer 18-192074KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.02.2019
Klokken 09:00
Frist dag 20.12.2018
Anmeldelse av krav 21.01.2019
Konkursåpning 20.12.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search