skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 913279395
Saksnummer 19-178821KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 17.01.2020
Klokken 09:30
Frist dag 29.11.2019
Anmeldelse av krav 29.12.2019
Konkursåpning 29.11.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search