skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 940876621
Saksnummer 18-091965KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.08.2018
Klokken 09:30
Frist dag 15.06.2018
Anmeldelse av krav 15.07.2018
Konkursåpning 15.06.2018
Dokumentasjon Link
Kategorier Bobehandling 2018
Back To Top
Search