skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916545312
Saksnummer 19-041423KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 18.02.2020
Klokken 14:15
Frist dag 27.12.2019
Anmeldelse av krav 27.01.2020
Konkursåpning 27.12.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search