skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918769307
Saksnummer 19-061786KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 04.07.2019
Klokken 14:00
Frist dag 10.04.2019
Anmeldelse av krav 13.06.2019
Konkursåpning 13.05.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search