Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 821269822
Saksnummer 21-067264KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.08.2021
Klokken 09:30
Frist dag 06.05.2021
Anmeldelse av krav 28.06.2021
Konkursåpning 27.05.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search