Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 920055494
Saksnummer 19-191731KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.03.2020
Klokken 14:00
Frist dag 23.12.2019
Anmeldelse av krav 20.02.2020
Konkursåpning 20.01.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search