skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 998278503
Saksnummer 18-174512KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 09.01.2019
Klokken 14:00
Frist dag 08.10.2018
Anmeldelse av krav 26.12.2018
Konkursåpning 26.11.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search