Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 989675745
Saksnummer 20-024501KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.04.2020
Klokken 09:30
Frist dag 13.02.2020
Anmeldelse av krav 13.03.2020
Konkursåpning 13.02.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search