skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer NUF 917 909 776
Saksnummer 18-150727KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 17.12.18
Klokken 08:30
Frist dag 10.10.18
Anmeldelse av krav 04.12.18
Konkursåpning 30.10.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search