Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 915775020
Saksnummer 22-061837KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.06.2022
Klokken 09:30
Frist dag 27.04.2022
Anmeldelse av krav 27.05.2022
Konkursåpning 27.04.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search