skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 993444219
Saksnummer 18-156847KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.12.18
Klokken 09:30
Frist dag 22.10.18
Anmeldelse av krav 27.11.18
Konkursåpning 22.10.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search