Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 920702643
Saksnummer 22-096496KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.08.2022
Klokken 10:00
Frist dag 30.06.2022
Anmeldelse av krav 01.08.2022
Konkursåpning 01.07.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search