skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916996691
Saksnummer 18-088133KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 07.09.2018
Klokken 0900
Frist dag 07.06.2018
Anmeldelse av krav 12.08.2018
Konkursåpning 12.07.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search