Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 977289351
Saksnummer 22-072610KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.06.2022
Klokken 12:00
Frist dag 18.05.2022
Anmeldelse av krav 20.06.2022
Konkursåpning 18.05.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search