Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 982352932
Saksnummer 21-089736KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 26.10.2021
Klokken 12:30
Frist dag 14.05.2021
Anmeldelse av krav 13.10.2021
Konkursåpning 13.09.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search