Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918783369
Saksnummer 21-043474KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 10.06.2021
Klokken 14:00
Frist dag 22.03.2021
Anmeldelse av krav 21.05.2021
Konkursåpning 21.04.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search