Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 921343159
Saksnummer 21-184363KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 09.03.2022
Klokken 09:30
Frist dag 30.11.2021
Anmeldelse av krav 14.02.2022
Konkursåpning 14.01.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search