skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 912978419
Saksnummer 19-072506KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 21.06.2019
Klokken 09:30
Frist dag 09.05.2019
Anmeldelse av krav 09.06.2019
Konkursåpning 09.05.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search