skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 960766342
Saksnummer 18-005649KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 21.02.2018
Klokken 0900
Frist dag 11.01.2018
Anmeldelse av krav 11.02.2018
Konkursåpning 11.01.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search