skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917128332
Saksnummer 19-053416KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.05.19
Klokken 10:00
Frist dag 03.04.19
Anmeldelse av krav 03.05.19
Konkursåpning 03.04.19
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search