Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 984854048
Saksnummer 21-007540KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 02.03.2021
Klokken 09:00
Frist dag 15.01.2021
Anmeldelse av krav 15.02.2021
Konkursåpning 15.01.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search