skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917612153
Saksnummer 19-002085KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 04.03.2019
Klokken 09:00
Frist dag 04.01.2019
Anmeldelse av krav 04.02.2019
Konkursåpning 04.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search