skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916979665
Saksnummer 18-058786KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 31.08.18
Klokken 09:30
Frist dag 09.03.18
Anmeldelse av krav 25.07.18
Konkursåpning 25.06.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search