skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918038906
Saksnummer 18-084804KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.08.2018
Klokken 09:30
Frist dag 31.05.2018
Anmeldelse av krav 04.07.2018
Konkursåpning 04.06.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search