Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 925898724
Saksnummer 22-093867KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.08.2022
Klokken 12:00
Frist dag 23.06.2022
Anmeldelse av krav 27.07.2022
Konkursåpning 27.06.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search