Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 920771629
Saksnummer 20-105520KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.11.2020
Klokken 12:30
Frist dag 24.07.2020
Anmeldelse av krav 02.11.2020
Konkursåpning 28.09.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search