skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 920702392
Saksnummer 18-054029KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.05.18
Klokken 08:30
Frist dag 09.04.18
Anmeldelse av krav 14.05.18
Konkursåpning 10.04.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search