Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 891484682
Saksnummer 23-000332KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.02.2023
Klokken 09:30
Frist dag 30.12.2022
Anmeldelse av krav 02.02.2023
Konkursåpning 02.01.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search