skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 920256899
Saksnummer 19-020909KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 01.04.2019
Klokken 09:30
Frist dag 06.02.2019
Anmeldelse av krav 06.03.2019
Konkursåpning 06.02.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search