skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917794979
Saksnummer 18-108115KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 11.10.2018
Klokken 09:30
Frist dag 16.07.2018
Anmeldelse av krav 28.09.2018
Konkursåpning 24.08.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search