skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919496673
Saksnummer 18-130639KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.12.2018
Klokken 14:00
Frist dag 04.09.2018
Anmeldelse av krav 19.11.2018
Konkursåpning 18.10.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search