skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918762779
Saksnummer 18-090308KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.10.2018
Klokken 14:00
Frist dag 12.06.2018
Anmeldelse av krav 20.09.2018
Konkursåpning 20.08.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search