Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 991442715
Saksnummer 22-119208KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 07.12.2022
Klokken 09:00
Frist dag 23.08.2022
Anmeldelse av krav 21.11.2022
Konkursåpning 19.10.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search