skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916177682
Saksnummer 18-112020KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.11.2018
Klokken 09:00
Frist dag 25.07.2018
Anmeldelse av krav 25.10.2018
Konkursåpning 25.09.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search