Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918417877
Saksnummer 20-050170KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.05.2020
Klokken 10:00
Frist dag 31.03.2020
Anmeldelse av krav 30.04.2020
Konkursåpning 31.03.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search