Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 941350259
Saksnummer 21-001887KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 18.02.2021
Klokken 09:00
Frist dag 06.01.2021
Anmeldelse av krav 10.02.2021
Konkursåpning 06.01.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search