Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 913353447
Saksnummer 20-126898KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.11.2020
Klokken 10:30
Frist dag 09.09.2020
Anmeldelse av krav 14.10.2020
Konkursåpning 09.09.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search