skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 914488907
Saksnummer 19-093828KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 03.09.2019
Klokken 09:30
Frist dag 19.06.2019
Anmeldelse av krav 19.07.2019
Konkursåpning 19.06.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search