skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917994846
Saksnummer 19-029428KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 02.04.2019
Klokken 14:00
Frist dag 14.02.2019
Anmeldelse av krav 21.03.2019
Konkursåpning 21.02.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search