skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 995 511 886
Saksnummer 18-035512KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.04.18
Klokken 09:15
Frist dag 01.03.18
Anmeldelse av krav 19.04.18
Konkursåpning 19.03.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search