skip to Main Content
Bobestyrer Lars Kåre Pedersen
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918990836
Saksnummer 19-181261KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 07.02.2020
Klokken 10:00
Frist dag 18.10.2019
Anmeldelse av krav 07.01.2020
Konkursåpning 12.12.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search