Skip to content
Bobestyrer Angeline Haraldsen Riis
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 996 803 376
Saksnummer 21-136964KON-TSRO/TEGE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 30.11.2021
Klokken 10:00
Frist dag 28.09.2021
Anmeldelse av krav 15.11.2021
Konkursåpning 11.10.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search