skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 980183912
Saksnummer 18-044134KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 14.05.2018
Klokken 14:00
Frist dag 19.03.2018
Anmeldelse av krav 19.04.2018
Konkursåpning 19.03.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search