skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 915651909
Saksnummer 18-058225KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 30.10.18
Klokken 08:45
Frist dag 09.03.18
Anmeldelse av krav 29.10.18
Konkursåpning 24.09.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search