skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 914949858
Saksnummer 18-079956KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.08.2018
Klokken 09:00
Frist dag 24.05.2018
Anmeldelse av krav 25.06.2018
Konkursåpning 25.05.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search