skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 997593154
Saksnummer 19-068845KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.08.19
Klokken 09:00
Frist dag 02.05.2019
Anmeldelse av krav 22.06.2019
Konkursåpning 22.05.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search